TEAM MANAGEMENT

Szkolenie Team Management nadaje ludzką twarz kierowaniu zespołem. Uczula uczestników na analizę ukrytego w ludziach potencjału, zwiększa samoświadomość, a także jasno nakreśla ścieżkę, którą powinni podążać w pracy zespołowej.

Z człowiekiem jest jak z polem – czasami biegnie przez nie żyła złota, ale nikt o tym nie wie. (Jonathan Swift)

ADRESACI SZKOLENIA

Liderzy lub managerowie zespołów, którzy chcą podnieść swoje kompetencje. Szkolenie idealnie również dla osób myślących o zmianie stanowiska pracy.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

ZAKRES I CZAS SZKOLENIA – 1 DZIEŃ / 8H

Analiza stylów zarządzania pod kątem etapu rozwoju pracownika w organizacji

 • Sylwetka lidera – mapa cech i umiejętności (na bazie mapy myśli – jest wyjściową do planowania rocznego rozwoju kompetencji miękkich lidera)
 • 5 obszarów pracy lidera: analizowanie, planowanie, motywowanie, kontrolowanie, ocenianie (druga mapa wyszczególniająca konkretne obszary do pracy systemowej)
 • Style kierowania zespołem w oparciu o metodologię Golemana, najczęstsze błędy (autoanaliza stylu zarządzania lidera wraz z opisem rażących błędów popełnianych na każdym etapie pracy lidera)
 • Etapy rozwoju pracownika na bazie szablonu Blancharda (omówienie etapów rozwoju pracownika w organizacji razem z wypracowaniem macierzy metod pracy na każdym z nich)

Techniki zwiększające efektywność pracy zespołu / zarządzanie sytuacyjne

 • Analiza typów temperamentalnych – zwiększenie świadomości lidera w doborze metod pracy i form komunikatów kierowanych do zespołu na bazie 4 rodzajów osobowości
 • Wyznaczanie celów metodą SMART
 • Udzielanie pozytywnej oraz negatywnej informacji zwrotnej
 • EXPOSE lidera – 5 etapów budowania autorytetu oraz pracy ze zmianą

Szkolenie w 70% prowadzone jest metodą warsztatową – głównym trzonem są ćwiczenia na bazie przedstawionej teorii, aby grupa już na etapie szkolenia wyrobiła w sobie nawyk implementacji prawidłowych zachowań do rozmowy z klientem.

Szkolenie w 70% prowadzone jest metodą warsztatową – głównym trzonem są ćwiczenia na bazie przedstawionej teorii, aby grupa już na etapie szkolenia wyrobiła w sobie nawyk implementacji prawidłowych zachowań do rozmowy z klientem.

SPRZEDAŻ XXI WIEKU

Szkolenie Sprzedaż XXI bazuje na sprawdzonych przez nas metodach sprzedażowych. Uczy uczestników nieszablonowego myślenia oraz motywuje do porzucenia powielanych, często niedziałających schematów., którą powinni podążać w pracy zespołowej.

W sprzedaży nie ma cudów, są jedynie techniki.

ADRESACI SZKOLENIA

Osoby na co dzień mające styczność z klientami, które chcą dzięki swoim umiejętnościom handlowym zwiększać liczbę oraz wysokość zamówień, a także wskaźnik rekomendacji obiektu, w którym pracują.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

ZAKRES I CZAS SZKOLENIA – 1 DZIEŃ / 8H

Analiza stylów zarządzania pod kątem etapu rozwoju pracownika w organizacji

 • 3 składowe definicji sprzedaży
 • Rodzaje przesłanek zakupowych, czyli co wpływa na podjęcie decyzji przez klienta
 • Potrzeby i wartości klienta jako klucz do skutecznej argumentacji
 • Piramida potrzeb w wizualizacji korzyści
 • 6 grup pytań w rozmowie handlowej
 • Typologia klientów
 • Sposoby radzenia sobie z klientem trudnym

Masz pytanie dotyczące szkoleń?

Skontaktuj się z nami