SmectaGo 12 saszetek 13,94

13.94

SmectaGo®

Gotowa do wypicia zawiesina zawierająca diosmektyt w saszetkach

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem wyrobu medycznego, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Informacje zawarte w ulotce mają na celu zapewnienie prawidłowego stosowania wyrobu. Jeśli potrzebna jest dodatkowa informacja, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

1.Co to jest wyrób medyczny SmectaGo® i w jakim celu się go stosuje

SmectaGo® jest wyrobem medycznym w postaci gotowej do wypicia zawiesiny do podania doustnego, dostarczanym w jednodawkowej saszetce.

Wyrób medyczny SmectaGo® jest przeznaczony do stosowania w:

• Leczeniu ostrej biegunki u dorosłych i dzieci powyżej 8 lat. W przypadku stosowania u dzieci z ostrą biegunką konieczne jest jednoczesne podawanie doustnego płynu nawadniającego;

• Leczeniu przewlekłej biegunki lub bólu brzucha u dorosłych.

Głównym składnikiem SmectaGo® jest diosmektyt. Diosmektyt jest naturalną glinką, która pomaga w zahamowaniu i leczeniu biegunki oraz w łagodzeniu bólu brzucha. Wykazano, że diosmektyt:

•wiąże substancje toksyczne i drobnoustroje (bakterie i wirusy) oraz ułatwia ich eliminację z organizmu;

•dzięki swoim naturalnym właściwościom powlekającym ochrania przewód pokarmowy oraz wspomaga regenerację jego uszkodzeń.

Skuteczność diosmektytu została potwierdzona w badaniach klinicznych.

2.Informacje ważne przed zastosowaniem SmectaGo®

Kiedy nie stosować SmectaGo®:

•jeśli pacjent ma uczulenie na diosmektyt lub którykolwiek z pozostałych składników tego wyrobu (wymienionych w punkcie 6. Zawartość opakowania i inne informacje);

•u dzieci poniżej 8 lat z ostrą biegunką;

•u dzieci z przewlekłą biegunką lub bólem brzucha.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania tego wyrobu medycznego

Nie należy podejmować prób samodzielnego leczenia objawów oraz należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeżeli:

•biegunce towarzyszą: gorączka, dreszcze lub powtarzające się wymioty;

•występują objawy odwodnienia (uczucie dużego pragnienia, suchość języka, zmęczenie lub przewlekły brak apetytu);

•stolec zawiera krew lub śluz;

•biegunce towarzyszy nagła utrata masy ciała;

•biegunka występuje w trakcie lub po zakończeniu leczenia antybiotykami;

•u pacjenta stwierdzono niedobory odporności lub przyjmuje on leki tłumiące odpowiedź układu odpornościowego (leczenie immunosupresyjne lub leczenie nowotworów);

•jeżeli pacjent wrócił niedawno z podróży do tropikalnych krajów.

Nie należy kontynuować leczenia biegunki oraz należy skonsultować się z lekarzem, jeśli:

•objawy nie ustępują lub nasilają się po upływie zalecanego czasu leczenia (określonego w punkcie 3. Jak stosować SmectaGo®);

•pojawią się częste nawroty biegunki lub naprzemiennie występujące biegunki i zaparcia.

Należy stosować specjalne środki ostrożności podczas stosowania SmectaGo®

•należy zachować ostrożność podczas stosowania SmectaGo® u pacjentów z ciężkimi zaparciami w wywiadzie;

•SmectaGo® zawiera niewielkie ilości (mniej niż 100 mg na dawkę dobową) etanolu (alkohol).

Ostrzeżenia dotyczące stosowania u pacjentów z ostrą biegunką

•W przypadku dzieci, SmectaGo® należy stosować w połączeniu z doustnym płynem nawadniającym (DPN) w celu uzupełnienia płynów utraconych z powodu biegunki oraz zapobiegania odwodnieniu.

W czasie trwania biegunki dziecko powinno przyjmować pokarmy. Zaleca się częste podawanie niewielkich, zróżnicowanych posiłków (np. ryż, jajka, mięso, gotowane owoce i warzywa).

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli nastąpi zmiana w zachowaniu dziecka, jeżeli objawy biegunki nie ustąpią lub ulegną nasileniu lub jeżeli wystąpią częste lub przewlekłe wymioty.

•U osób dorosłych z ostrą biegunką SmectaGo® stanowi leczenie uzupełniające nawadniania wodą w celu uzupełnienia płynów utraconych z powodu biegunki. W czasie trwania biegunki należy kontynuować przyjmowanie pokarmów. Zaleca się przyjmowanie niewielkich lekkich posiłków, które nie zawierają tłustych, ciężkich, pikantnych lub stymulujących perystaltykę przewodu pokarmowego pokarmów, a także soków owocowych.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia biegunki u osób starszych lub osłabionych, gdyż może ona prowadzić do znacznej utraty płynów (odwodnienia) u tych pacjentów. Może się to wiązać z poważnymi konsekwencjami.

Ostrzeżenia dotyczące stosowania u pacjentów z przewlekłą biegunką lub bólem brzucha

Nie zaleca się długotrwałego ani wielokrotnego stosowania SmectaGo®. W przypadku leczenia pacjentów z przewlekłą biegunką lub bólem brzucha, u których objawy utrzymują się dłużej niż dwa tygodnie, przed kontynuacją leczenia, należy skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia ich przyczyny.

SmectaGo® a inne leki

Wyrobu SmectaGo® nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami przyjmowanymi doustnie, gdyż może to spowodować obniżenie ich skuteczności. Zalecane jest zachowanie 2-godzinnego odstępu pomiędzy zastosowaniem SmectaGo® a podaniem innych leków.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach lub wyrobach medycznych stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, również tych dostępnych bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Wyrób medyczny SmectaGo® może być stosowany przez kobiety w ciąży oraz kobiety karmiące piersią. Zaleca się jednak konsultację z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania SmectaGo®.

3.Jak stosować SmectaGo®

Sposób podawania:

Ten gotowy do wypicia wyrób medyczny należy przyjmować doustnie. Zawartość może zostać przyjęta bezpośrednio z saszetki.

Saszetkę przed otwarciem należy lekko ugnieść.

Każda saszetka po otwarciu powinna być przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użytku.

Zalecane dawkowanie

•Ostra biegunka
Dzieci (8 do 15 lat włącznie): Początkowa dawka to 2 saszetki, następnie 1 saszetka po każdym wolnym stolcu, maksymalnie do 4 saszetek na dobę.Należy stosować doustny płyn nawadniający (DPN) w celu uzupełnienia płynów utraconych z powodu biegunki oraz zapobiegania odwodnieniu.Dorośli i dzieci w wieku powyżej 15 lat: Początkowa dawka to 2 saszetki, następnie 1 saszetka po każdym wolnym stolcu, maksymalnie do 6 saszetek na dobę.Jak długo należy stosować SmectaGo® w leczeniu ostrej biegunkiSmectaGo® można stosować przez okres do 3 dni. Jeżeli biegunka utrzymuje się dłużej niż 3 dni, należy zgłosić się do lekarza

Przewlekła biegunka lub ból brzucha:

Dorośli (wyłącznie) Do 3 saszetek na dobę (1 saszetka rano, 1 saszetka w południe, 1 saszetka wieczorem), zgodnie z zapotrzebowaniem.
Jak długo należy stosować SmectaGo® w leczeniu przewlekłej biegunki i bólu brzucha
Bez konsultacji z lekarzem, leczenie nie powinno trwać dłużej niż 2 tygodnie. Nie zaleca się długotrwałego ani wielokrotnego stosowania SmectaGo®.

Pominięcie zastosowania SmectaGo®

W przypadku pominięcia dawki, należy ją przyjąć po kolejnym wolnym stolcu (wypróżnieniu). Nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej.

4.Możliwe działania niepożądane

Najczęściej zgłaszane w trakcie leczenia działania niepożądane to zaparcia. W przypadku wystąpienia zaparcia, należy przerwać stosowanie wyrobu. W razie potrzeby można wznowić przyjmowanie wyrobu, stosując mniejsze dawki dobowe. Inne, rzadziej zgłaszane działania niepożądane to: wysypka, pokrzywka, świąd (swędzenie) oraz obrzęk naczynioruchowy (obrzęk skóry, warg, gardła i języka).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce lub jeżeli którekolwiek z objawów niepożądanych nie ustępują, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.Jak przechowywać SmectaGo®

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować wyrobu medycznego SmectaGo® po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Wyrób medyczny SmectaGo® nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

6.Zawartość opakowania i inne informacje

Głównym składnikiem SmectaGo® jest diosmektyt, 3 g na saszetkę.

Pozostałe składniki to: aromat kakaowo-karmelowy*, guma ksantanowa, kwas cytrynowy jednowodny, kwas askorbinowy, sorbinian potasu, sukraloza, woda oczyszczona.

* Skład aromatu kakaowo-karmelowego: mieszanina naturalnych i syntetycznych aromatów, barwnik karmelowy E150d, karmelizowany syrop cukrowy, glikol propylenowy E1520, woda, etanol, kofeina.

Wytwórca:

Ipsen Pharma
65 quai Georges Gorse
92100 Boulogne-Billancourt
Francja
Telefon: +33 (0)1 58 33 00 00

Lokalny przedstawiciel

Ipsen Poland Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa
Tel. 22 653 68 00
Fax 22 653 68 22

Opis

SmectaGo 12 saszetek Beaufour_Ipsen

SmectaGo®

Gotowa do wypicia zawiesina zawierająca diosmektyt w saszetkach

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem wyrobu medycznego, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Informacje zawarte w ulotce mają na celu zapewnienie prawidłowego stosowania wyrobu. Jeśli potrzebna jest dodatkowa informacja, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

1.Co to jest wyrób medyczny SmectaGo® i w jakim celu się go stosuje

SmectaGo® jest wyrobem medycznym w postaci gotowej do wypicia zawiesiny do podania doustnego, dostarczanym w jednodawkowej saszetce.

Wyrób medyczny SmectaGo® jest przeznaczony do stosowania w:

• Leczeniu ostrej biegunki u dorosłych i dzieci powyżej 8 lat. W przypadku stosowania u dzieci z ostrą biegunką konieczne jest jednoczesne podawanie doustnego płynu nawadniającego;

• Leczeniu przewlekłej biegunki lub bólu brzucha u dorosłych.

Głównym składnikiem SmectaGo® jest diosmektyt. Diosmektyt jest naturalną glinką, która pomaga w zahamowaniu i leczeniu biegunki oraz w łagodzeniu bólu brzucha. Wykazano, że diosmektyt:

•wiąże substancje toksyczne i drobnoustroje (bakterie i wirusy) oraz ułatwia ich eliminację z organizmu;

•dzięki swoim naturalnym właściwościom powlekającym ochrania przewód pokarmowy oraz wspomaga regenerację jego uszkodzeń.

Skuteczność diosmektytu została potwierdzona w badaniach klinicznych.

2.Informacje ważne przed zastosowaniem SmectaGo®

Kiedy nie stosować SmectaGo®:

•jeśli pacjent ma uczulenie na diosmektyt lub którykolwiek z pozostałych składników tego wyrobu (wymienionych w punkcie 6. Zawartość opakowania i inne informacje);

•u dzieci poniżej 8 lat z ostrą biegunką;

•u dzieci z przewlekłą biegunką lub bólem brzucha.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania tego wyrobu medycznego

Nie należy podejmować prób samodzielnego leczenia objawów oraz należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeżeli:

•biegunce towarzyszą: gorączka, dreszcze lub powtarzające się wymioty;

•występują objawy odwodnienia (uczucie dużego pragnienia, suchość języka, zmęczenie lub przewlekły brak apetytu);

•stolec zawiera krew lub śluz;

•biegunce towarzyszy nagła utrata masy ciała;

•biegunka występuje w trakcie lub po zakończeniu leczenia antybiotykami;

•u pacjenta stwierdzono niedobory odporności lub przyjmuje on leki tłumiące odpowiedź układu odpornościowego (leczenie immunosupresyjne lub leczenie nowotworów);

•jeżeli pacjent wrócił niedawno z podróży do tropikalnych krajów.

Nie należy kontynuować leczenia biegunki oraz należy skonsultować się z lekarzem, jeśli:

•objawy nie ustępują lub nasilają się po upływie zalecanego czasu leczenia (określonego w punkcie 3. Jak stosować SmectaGo®);

•pojawią się częste nawroty biegunki lub naprzemiennie występujące biegunki i zaparcia.

Należy stosować specjalne środki ostrożności podczas stosowania SmectaGo®

•należy zachować ostrożność podczas stosowania SmectaGo® u pacjentów z ciężkimi zaparciami w wywiadzie;

•SmectaGo® zawiera niewielkie ilości (mniej niż 100 mg na dawkę dobową) etanolu (alkohol).

Ostrzeżenia dotyczące stosowania u pacjentów z ostrą biegunką

•W przypadku dzieci, SmectaGo® należy stosować w połączeniu z doustnym płynem nawadniającym (DPN) w celu uzupełnienia płynów utraconych z powodu biegunki oraz zapobiegania odwodnieniu.

W czasie trwania biegunki dziecko powinno przyjmować pokarmy. Zaleca się częste podawanie niewielkich, zróżnicowanych posiłków (np. ryż, jajka, mięso, gotowane owoce i warzywa).

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli nastąpi zmiana w zachowaniu dziecka, jeżeli objawy biegunki nie ustąpią lub ulegną nasileniu lub jeżeli wystąpią częste lub przewlekłe wymioty.

•U osób dorosłych z ostrą biegunką SmectaGo® stanowi leczenie uzupełniające nawadniania wodą w celu uzupełnienia płynów utraconych z powodu biegunki. W czasie trwania biegunki należy kontynuować przyjmowanie pokarmów. Zaleca się przyjmowanie niewielkich lekkich posiłków, które nie zawierają tłustych, ciężkich, pikantnych lub stymulujących perystaltykę przewodu pokarmowego pokarmów, a także soków owocowych.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia biegunki u osób starszych lub osłabionych, gdyż może ona prowadzić do znacznej utraty płynów (odwodnienia) u tych pacjentów. Może się to wiązać z poważnymi konsekwencjami.

Ostrzeżenia dotyczące stosowania u pacjentów z przewlekłą biegunką lub bólem brzucha

Nie zaleca się długotrwałego ani wielokrotnego stosowania SmectaGo®. W przypadku leczenia pacjentów z przewlekłą biegunką lub bólem brzucha, u których objawy utrzymują się dłużej niż dwa tygodnie, przed kontynuacją leczenia, należy skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia ich przyczyny.

SmectaGo® a inne leki

Wyrobu SmectaGo® nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami przyjmowanymi doustnie, gdyż może to spowodować obniżenie ich skuteczności. Zalecane jest zachowanie 2-godzinnego odstępu pomiędzy zastosowaniem SmectaGo® a podaniem innych leków.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach lub wyrobach medycznych stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, również tych dostępnych bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Wyrób medyczny SmectaGo® może być stosowany przez kobiety w ciąży oraz kobiety karmiące piersią. Zaleca się jednak konsultację z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania SmectaGo®.

3.Jak stosować SmectaGo®

Sposób podawania:

Ten gotowy do wypicia wyrób medyczny należy przyjmować doustnie. Zawartość może zostać przyjęta bezpośrednio z saszetki.

Saszetkę przed otwarciem należy lekko ugnieść.

Każda saszetka po otwarciu powinna być przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użytku.

Zalecane dawkowanie

•Ostra biegunka
Dzieci (8 do 15 lat włącznie): Początkowa dawka to 2 saszetki, następnie 1 saszetka po każdym wolnym stolcu, maksymalnie do 4 saszetek na dobę.Należy stosować doustny płyn nawadniający (DPN) w celu uzupełnienia płynów utraconych z powodu biegunki oraz zapobiegania odwodnieniu.Dorośli i dzieci w wieku powyżej 15 lat: Początkowa dawka to 2 saszetki, następnie 1 saszetka po każdym wolnym stolcu, maksymalnie do 6 saszetek na dobę.Jak długo należy stosować SmectaGo® w leczeniu ostrej biegunkiSmectaGo® można stosować przez okres do 3 dni. Jeżeli biegunka utrzymuje się dłużej niż 3 dni, należy zgłosić się do lekarza

Przewlekła biegunka lub ból brzucha:

Dorośli (wyłącznie) Do 3 saszetek na dobę (1 saszetka rano, 1 saszetka w południe, 1 saszetka wieczorem), zgodnie z zapotrzebowaniem.
Jak długo należy stosować SmectaGo® w leczeniu przewlekłej biegunki i bólu brzucha
Bez konsultacji z lekarzem, leczenie nie powinno trwać dłużej niż 2 tygodnie. Nie zaleca się długotrwałego ani wielokrotnego stosowania SmectaGo®.

Pominięcie zastosowania SmectaGo®

W przypadku pominięcia dawki, należy ją przyjąć po kolejnym wolnym stolcu (wypróżnieniu). Nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej.

4.Możliwe działania niepożądane

Najczęściej zgłaszane w trakcie leczenia działania niepożądane to zaparcia. W przypadku wystąpienia zaparcia, należy przerwać stosowanie wyrobu. W razie potrzeby można wznowić przyjmowanie wyrobu, stosując mniejsze dawki dobowe. Inne, rzadziej zgłaszane działania niepożądane to: wysypka, pokrzywka, świąd (swędzenie) oraz obrzęk naczynioruchowy (obrzęk skóry, warg, gardła i języka).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce lub jeżeli którekolwiek z objawów niepożądanych nie ustępują, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.Jak przechowywać SmectaGo®

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować wyrobu medycznego SmectaGo® po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Wyrób medyczny SmectaGo® nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

6.Zawartość opakowania i inne informacje

Głównym składnikiem SmectaGo® jest diosmektyt, 3 g na saszetkę.

Pozostałe składniki to: aromat kakaowo-karmelowy*, guma ksantanowa, kwas cytrynowy jednowodny, kwas askorbinowy, sorbinian potasu, sukraloza, woda oczyszczona.

* Skład aromatu kakaowo-karmelowego: mieszanina naturalnych i syntetycznych aromatów, barwnik karmelowy E150d, karmelizowany syrop cukrowy, glikol propylenowy E1520, woda, etanol, kofeina.

Wytwórca:

Ipsen Pharma
65 quai Georges Gorse
92100 Boulogne-Billancourt
Francja
Telefon: +33 (0)1 58 33 00 00

Lokalny przedstawiciel

Ipsen Poland Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa
Tel. 22 653 68 00
Fax 22 653 68 22

Ceneo

Zdrowie

Leki bez recepty

Układ pokarmowy

SmectaGo 12 saszetek

SmectaGo 12 saszetek 13,94

suplementy dla kobiet
, ile cukru dziennie
, wzdęcia leki
, enzym laktaza
, minovivax 2
, klindacin t
, inulina tabletki
, masc zywokostowa
, sól epsom
, maska przeciwsmogowa
, pieluchomajtki dla dorosłych tena rozmiary
, halitomin dent
, hemorectal czopki opinie
, doz dicoflor
, nietolerancja insuliny
, sol emska
, w organiźmie
, maść na blizny po oparzeniach
, przychodnie kiedy otwarte
, theraflu doz
, nasivin baby

yyyyy